Rekonstrukce a realizace


Prosad - Komplexní služby ve stavebnictví

Provádíme rekonstrukce bytů, domů, zahrad, průmyslových objektů a zřizujeme inženýrské sítě.

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Mezi rekonstruční a výstavbové práce patří:
 • Rekonstrukce objektů

  • historických
  • novodobých
 • Výstavba rodinných domů

  • hrubé stavba
  • výstavba domů na klíč
  • přístavby nebo nástavby domů
 • Výstavba průmyslových a zemědělských objektů

 • Výstavba objektů pro bydlení

  • bytová výstavba
  • výstaba rezidenčního bydlení
 • Výstavba inženýrských sítí

  • kanalizace dešťová, kanalizace splašková
  • vodovodní řády a přípojky
  • plynové potrubí
  • lapoly a ČOV
 • Výstavba a oprava komunikací a chodníků

  • oprava veřejných a soukromých chodníků 
  • oprava soukromých a veřejných komunikací (silnic)


Reference


Komunikace: Alfun Hostivec

STAVBA: ALFUN Hostivice -  skladová hala
INVESTOR:
ALFUN, a.s.
OBJEDNATEL: Eko-program s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 03/2011 až 04/2011
OBJEM PRACÍ: - odkopy pro komunikaci 1 600 m2
- inženýrské sítě
- zhotovení zpevněných ploch – komunikace

Komunikace: Ulice K lípám - Hostivice

STAVBA: Ulice K lípám - Hostivice -  rekonstrukce dopravní infrastruktury
INVESTOR:
Město Hostivice 
OBJEDNATEL: Demorecykla s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 08/2010 až 11/2010
OBJEM PRACÍ: - Odstranění stávající vozovky a chodníků
- Urovnání pláně a rozprostření štěrkodrtě včetně urovnání a dohutnění 7420 m2
- Kvalitativní úprava parapláně vápennou stabilizací
- Výstavba asfaltové komunikace a chodníků ze zámkové dlažby
- Provedení terénních a sadových úprav

Komunikace: Ulice Májová - Chodov

STAVBA: Ulice Májová - Chodov - rekonstrukce dopravní infrastruktury
INVESTOR:
Město Chodov
OBJEDNATEL: Broto trade s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 02/2011 až 04/2011
OBJEM PRACÍ: - Odstranění stávající vozovky a chodníků
- Urovnání pláně a rozprostření štěrkodrtě včetně urovnání a dohutnění 6 100m2
- Kvalitativní úprava parapláně vápennou stabilizací
- Výstavba asfaltové komunikace a chodníků ze zámkové dlažby

Komunikace: Parkoviště Beroun

STAVBA: PARKOVIŠTĚ Beroun - výstavba parkoviště pro osobní automobily
INVESTOR:
Impos a.s.
OBJEDNATEL: Broto trade s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 03/2011 až 04/2011
OBJEM PRACÍ: - odtěžení zeminy a srovnání pláně do roviny 6 100m2
- rozprostření štěrkodrtě včetně urovnání a dohutnění 6 100m2
- kvalitativní úprava parapláně vápennou stabilizací
- odvodnění parkoviště štěrbinovým žlabem
- asfaltové souvrství

Opěrné stěny RORO Sulice

STAVBA: RORO Sulice. Hlubočinka - výstavba opěrné stěny
INVESTOR:
RORO s.r.o.
OBJEDNATEL: BVS HK s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 11/2010 až 12/2010
OBJEM PRACÍ: Výstavba železobetonové stěny v objemu 90 m3

Obklad rodinného domu

Rodinný dům

Rodinný dům Lázně Kynzvart

Rodinný dům - Liškovi

Rodinný dům - Petr Scasnar

Zateplení MS Blovice

Obklad stěny

Plot Planá

RORO Sulice