Odpadová hospodářství


Prosad - Komplexní služby ve stavebnictví

V odpadovém hospodářství nabízíme tyto služby:

  • Ukládku inertních materiálů

  • Stabilizaci odkališť popelovin z elektráren a tepláren

  • Rekultivaci skládek             

  • Odvoz a uložení popelovin z elektráren a tepláren

  • Nakládání s odpady

  • Recyklaci odpadů

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.