Demolice a zemní práce


Prosad - Komplexní služby ve stavebnictví

Demoliční, bourací a zemní práce 

Potřebujete vykopat základy, dovézt zeminu, stavební materiál, zapojit inženýrské sítě, připravit pozemek pro stavbu či sad a jiné terénní úpravy? V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit
 

Nabízené služby: 

 • Demolice

  • Zděných budov,
  • Ocelových a železobetonových objektů
  • Hal včetně základů
  • Komunikací
    
 • Zemní práce

  • HTÚ pro objekty pro průmysl, služby, bydlení
  • Hloubení základů, stavebních jam
  • Hutnění - Hutněné obsypy objektů, včetně případné modelace terénu
  • Skrývka ornice vč. deponování
  • Výstavba liniových staveb (kanalizace, vodovody, teplovody, plynovody, silové a sdělovací kabely)
  • Zhotovení komunikací, parkovišť a chodníků
  • Terénní úpravy
  • Rekultivace území po těžbě
  • Výstavba opěrných zdí, odhlučňovacích valů
Reference


Demolice nebytového domu V Horkách

STAVBA: Demolice nebytového domu V Horkách, Praha 4
INVESTOR:
-
OBJEDNATEL: Demorecykla s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 10/2000
OBJEM PRACÍ: Demolice zděného nebytového domu o objemu 3300 m3 OP

Demolice garáže Stříbro

STAVBA: Demolice garáže ve Stříbře 
INVESTOR:
p. Trnka
OBJEDNATEL: p. Trnka
TERMÍN  REALIZACE: 03/2011
OBJEM PRACÍ: Demolice garáže v objemu 250 m3 OP

Demolice ubytovna Plzeň

STAVBA: Demolice bývalé ubytovny Plzeň Lochotín
INVESTOR:
Inpos s.r.o.
OBJEDNATEL: Inpos s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 08/2009 až 09/2009
OBJEM PRACÍ: demolice 3 patrového objektu o objemu 2450 m3 OP

Demolice Bulovka

STAVBA: Demolice mazutového hospodářství – Fakultní nemocnice Na Bulovce 
INVESTOR:
Město Praha
OBJEDNATEL: Eko-program s.r.o.
TERMÍN  REALIZACE: 02/2011
OBJEM PRACÍ: Demolice zásobníků na Mazut včetně železobetonové vany

Výstavba haly Startech

Zpětné zásypy BTP Park