Sadové úpravy


Prosad - komplexní sadové služby 

Mezi naše činnosti patří:

        Zakládání parků/zahrad/městské zeleně

 • Zakládání travnatých porostů a výsadbu dřevin
 • Celoroční péči o dřeviny a travnaté porosty
 • Kácení nebezpečných dřevin
 • Ošetření památných stromů
 • Ošetření dřevin stromlezeckou technikou
 • Výřezy plevelných dřevin, samotné kácení
 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Frézování pařezů
 • Prodej vybavení pro sadovnické realizace

  Administrativní úkony
   
 • Vyřízení povolení pro dřeviny kácené mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Posouzení bezpečnosti dřevin pomocí metody WLA
 • Zpracování projektů (např. zahrady, průmyslové areály)

  V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.


Reference


Statek Beřkovice

Tesco Chodov

Výsadba Planá