Profil společnosti


PROSAD MK S.R.O. vznikla pro potřeby zákazníků v oblasti stavebnictví a lesnictví. Nabízíme profesionální komplexní služby ve stavebnictví jako je projektování zemních prací, výstavby objektů, výstavby komunikací, kanalizačních a vodovodních systémů, ale také demoliční práce. Zaměřujeme se na lesnické, sadovnické, zahradnické práce, na komplexní správu lesních majetků a údržbu nemovitostí a komunikací.

Moderní technika nám umožňuje provádět práce efektivně a rychle a v souladu s platnou legislativou vztahující se k životnímu prostředí. Náš tým je složený z profesionálních a zkušených pracovníků.

Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti práce nejen našich pracovníků, ale všech zúčastněných stran. Práce zabezpečujeme v souladu s platnými legislativními předpisy, obecně závaznými předpisy, normami a požadavky zákazníka.

Působíme na území celé České republiky, především však v Praze, ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. 

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005. Naším prvořadým zájmem je neustálé zlepšování služeb pro naše zákazníky a udržování vztahů založených na oboustranné vzájemné důvěře.